Uvjeti I Prava

Opći Uvjeti

Osnovni izrazi navedeni u ovim Općim uvjetima:

Prodavatelj:
– Gea data d.o.o.
– Vrhovec 20/II 10 000 Zagreb – Hrvatska
– e-mail: geadata@geadata.hr info@sublioncotton.com
– OIB: 42590772043
– Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

Kupac:
Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine
na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja.

Kupac odabire barem jedan proizvod, stavi ga u košaricu, pošalje narudžbu Prodavatelju, te po
njegovoj potvrdi narudžbe, plati na jedan od mogućih načina (e-bankingom, virmanom (uplatnicom) u
banci, pošti ili FINI) ili pošalje narudžbu, a artikl plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave).
www.sublioncotton.com stranica služi isključivo kao sustav za narudžbe. Na stranicama
www.sublioncotton.com nije moguće na ni jedan način napraviti plaćanje.
Www.sublioncotton.com je sustav za pregled proizvoda i online narudžbu, u daljenjm tekstu
“Internet trgovina”.

1. Opće odredbe:
1.1. Ovi Opći uvjeti dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i
reproducirati.
1.2. Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja vezano uz uvjete i način
naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane
stvari (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na Proizvode i usluge Prodavatelja, pravo na
raskid ugovora, uvjete narudžbe i dostave Proizvoda, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja
važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine.
1.3. Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora
zaključenog između Prodavatelja i Kupca ovim putem.
1.4. Prethodno kupnji, kupac u aplikaciji izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja i slijedom
toga ih prihvatio, kao i da je upoznat da narudžba proizvoda uključuje plaćanje kupoprodajne cijene i
troška dostave, gdje je to primjenjivo, te da je obaviješten o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja
prava na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, a koje sve uvjete i obavijesti je razumio i prihvatio.
1.5. Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za
račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili
skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog
zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu
odgovornost.
1.6. Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog
obrasca. Suprotno postupanje Kupca ovlašćuje Prodavatelja da uskrati prodaju proizvoda ili pružanje
svojih usluga.
1.7. Prodavatelj je ovlašten, u skladu sa svojom poslovnom politikom, bez potrebe prethodne obavijesti,
izmijeniti sadržaj Općih uvjeta, prodajni asortiman proizvoda, maloprodajne cijene i druge podatke
vezane uz Internet trgovinu.
1.8. Prodavatelj zbog prirode pristupa mrežnim stranicama nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi
mogla nastati na uređajima i/ili vezano uz uređaje Kupaca kojima se pristupa Internet trgovini, kao niti u
slučaju nemogućnosti korištenja Internet trgovine od strane Kupca, zbog razloga na koje Prodavatelj ne
može utjecati.
1.9. Rok za uplatu kupoprodajne cijene proizvoda (iznosa navedenog na potvrđenoj narudžbi) iznosi 3
(tri) radna dana od dana kada Kupac zaprimi obavijest Prodavatelja o potvrđenoj narudžbi, osim u
slučaju plaćanja pouzećem. U slučaju da Kupac u tom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, a
Prodavatelj i Kupac nisu ugovorili nešto drugačije, potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za
Prodavatelja i ista se briše iz sustava.

2. Načini plaćanja
2.1. Platitelj u pravilu mora biti osoba ili pravna osoba koja je primatelj naručenog proizvoda. U
slučajevima kada primatelj i platitelj nisu ista osoba, kao i u slučaju kada platitelj nije državljanin
Hrvatske, pridržava se pravo na dodatnu provjeru identiteta platitelja i njegove prethodne pisane izjave
preko e-pošte da je platitelj suglasan s plaćanjem naručene robe i da je primio obavijest o uvjetima,
rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora.
Nakon slanja narudžbe s ovim načinom plaćanja ne može se promijeniti sadržaj narudžbe, konačni
iznos, adresa za dostavu i drugi dogovoreni uvjeti. Kada Kupac želi promijeniti nešto od navedenog,
potrebno je stornirati narudžbu i plaćanje te napraviti novu narudžbu.
2.2. Plaćanje po predračunu – Ako ste se odlučili za plaćanje po predračunu, na elektronsku adresu
primatelja računa poslati ćemo predračun sa svim podacima. Po primitku sredstava na naš poslovni
račun, roba će biti poslana na adresu za dostavu.
2.3. Plaćanje pouzećem – Ako ste se odlučili na plaćanje pouzećem, prilikom dostave paketa isti ćete
platiti dostavljaču. Cijena će biti jasno naznačena na samom paketu.
2.4. Sve do potpune isplate kupoprodajne cijene, naručeni proizvodi ostaju u vlasništvu Prodavatelja
čak i onda kada su već dostavljeni Kupcu.
2.5. Račun se Kupcu dostavlja uz primljenu robu. Račun je moguće dobiti I putem e-maila koji je Kupac
označio kao e-mail za korespodenciju

3. Cijene
3.1. Sve cijene predstavljaju veleprodajne cijene i izražene su u Kunama (Kn) te ne uključuju PDV. Gea
data d.o.o. pridržava pravo izmijene veleprodajnih cijena, osim u slučaju ako nije navedeno drugačije
(slučaj akcija i drugih posebnih vrsta prodaje). Veleprodajne cijene važe u trenutku zaprimanja
narudžbe i nemaju unaprijed određeno važenje. Veleprodajne cijene vrijede u slučaju plaćanja gore
navedenim načinima i pod gore navedenim uvjetima.
3.2. Valjanost akcijske ponude – razdoblja trajanja i uvjeti akcija i drugih posebnih oblika prodaje
(akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), navedeni su uz svaku takvu ponudu.

4. Pravo Kupca na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora
4.1. Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji zaključen
putem Internet trgovine, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je njemu ili osobi koju je on
odredio kao primatelja, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed. Kupac to može učiniti putem
bilo kakve nedvosmislene pisane izjave kojom izražava svoju volju da raskine zaključeni kupoprodajni
ugovor, poslane Prodavatelju na adresu Gea data d.o.o., Vrhovec 20/II 10000 Zagreb, ili e-mail
geadata@geadata.hr, u kojoj izjavi će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail i
podatke o primljenom proizvodu.
4.2. Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. U
slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će Kupcu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana
od dana kada je zaprimio vraćeni Proizvod, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave
kada isti postoji, u skladu sa uvjetima iz ovih Općih uvjeta, na isti način kako je uplata izvršena, osim
ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da Kupac nije u
obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Povrat plaćenog iznosa biti će Kupcu izvršen
isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi proizvod ili potvrdu da je
proizvod poslan na adresu Kupca.
4.3. Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora od strane Kupca snosi Kupac.
4.4. Kupac prethodno narudžbi proizvoda u aplikaciji Prodavatelja jasno potvrđuje da je primio ovu
obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora.
U slučaju raskida ugovora od strane Kupca kako je to gore navedeno, za povrat cjelokupno primljenog
iznosa novca, vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži
uz priloženu presliku računa.
4.5. Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe, koja je rezultat rukovanja robom, osim onog
koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda, stoga:
4.5.1. – u slučaju oštećene ili nedostajuće ambalaže proizvoda ne preuzimati proizvod već vratiti
Prodavatelju uz napomenu o nedostacima ambalaže, u suprotnom smatra se da je proizvod preuzet sa
neoštećenom ambalažom;
4.5.3. – ukoliko proizvod ima vidljivih oštećenja (npr. slomljeni ili nedostajući dio, oštećenja u obliku
ogrebotina, pukotina i sl….) potrebno je što prije obavijestiti Gea data d.o.o.;
4.5.4 – Prodavatelj odgovora za materijalne nedostatke proizvoda.

5. Dostupnost proizvoda i rok isporuke
5.1. Rok isporuke, pod uvjetom da Prodavatelj Proizvod drži na skladištu, iznosi najviše pet radnih dana
za isporuke koje se imaju izvršiti Kupcima na teritoriju kopna, a najviše osam radnih dana za isporuke
koje se imaju izvršiti Kupcima na teritorij otoka, sve računajući od trenutka kada Kupac na svoju e-poštu
koju je naznačio u narudžbi primi elektronsku obavijesti da je narudžba potvrđena. Iznimno, za
proizvode koje Prodavatelj ne drži na skladištu, rok isporuke može biti dulji od prethodno navedenih.
Također, rok isporuke može se produljiti i u slučaju događaja koje Prodavatelj nije mogao predvidjeti niti
spriječiti. U oba slučaja Kupac će na način kako je to propisano ovim uvjetima biti pravovremeno
obaviješten o predviđenom roku isporuke.
5.2. Dostava proizvoda Kupcu obavlja se isključivo radnim danom u radnom vremenu dostavnih službi.
Kontakt broj telefona Kupca biti će naznačen na pošiljci kako bi se mogao kontaktirati u slućaju bilo
kakvih problema.
5.3. Cijena dostave pošiljke izračunava se po važećem cjeniku Hrvatske pošte d.d. a ovisno o ukupnoj
težini pošiljke.
5.4. Kupljeni Proizvodi biti će dostavljeni u skladu sa gore navedenim ukoliko je do adrese naznačene
za dostavu moguće pristupiti sa javno prometne površine prijevoznim sredstvom.
5.5. U slučaju da prilikom dostave nije prisutan Kupac osobno, kupljeni proizvode može preuzeti druga
punoljetna osoba koju je Kupac naveo u narudžbi ili u napomeni. Osoba koja preuzima kupljeni
proizvod i sve prateće dokumente prilikom primopredaje navodi svoje ime i prezime, svojstvo
povezanosti sa Kupcem, datum zaprimanja i potpisuje primopredajnu dokumentaciju.

6. Zaštita osobnih podataka korisnika mrežnih stranica i
društvenih mreža
6.1. Osobni podaci Kupaca proizvoda i usluga i korisnika mrežnih stranica geadata.hr, kao i korisnika
društvenih mreža (npr: Facebook, Instragram i sl.), koje mrežne stranice i društvene mreže su
upravljane od strane Gea data d.o.o. zaštićeni su i čuvaju se trajno u skladu sa Zakonom o zaštiti
osobnih podataka.
Tako prikupljeni osobni podaci biti će upotrijebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i
usluga koje se pružaju.
6.2. Osobni podaci mogu biti upotrijebljeni i za informiranje korisnika o ponudama proizvoda i druge
slične marketinške ili promotivne komunikacije.
6.3. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim djelatnicima i onima
kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
6.4. Korisnik je ovlašten u svako doba zatražiti dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka, kao i
usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja na mail: geadata@geadata.hr
6.5. Korisnik jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i ažurni istiniti te korištenjem mrežnih
stranica i društvenih mreža Gea data d.o.o. potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih
podataka na način i u svrhu kako je to gore navedeno.

7. Uporaba kolačića (cookies) na mrežnim stranicama i
društvenim mrežama Gea data d.o.o.
7.1. Gea data d.o.o. može koristiti kolačiće (tzv. Cookies) za prikupljanje i obrađivanje podataka
korisnika. Ti se podaci koriste u svrhu prikupljanja skupnih statističkih podataka o korisnicima, te
datumu i vremenu njihovog pristupa mrežnim i društvenim stranicama.
U slučaju da podaci prikupljeni putem kolačića predstavljaju osobne podatke korisnika, na iste se
primjenjuju sva pravila predviđena za zaštitu osobnih podataka kupaca i korisnika mrežne stranice Gea
data d.o.o. i društvenih mreža.

8. Poveznice na mrežne stranice ili društvene mreže trećih osoba
8.1. Mrežne stranice i društvene mreže Gea data d.o.o. mogu uključivati poveznice (tzv. link) na mrežne
stranice ili društvene mreže trećih osoba.
8.2. Zbog prirode globalne mreže Gea data d.o.o. jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa gore
navedenim pravilima isključivo za mrežne stanice i društvene mreže kojima upravlja, a ne i za treće
osobe.

9. Komunikacija
9.1. Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između
Prodavatelja i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskog broja koje Kupac unosi prilikom procesa
registracije.
9.2. Obavijesti o mjesečnim akcijama i reklamne elektronske poruke koje Prodavatelj šalje Kupcu
moraju biti jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke. Pošiljatelj mora biti jasno vidljiv.
Prodavatelj će bezuvjetno poštovati želju Kupca ili Korisnika da ne prima reklamne poruke i obavijesti o
mjesečnim akcijama.
9.3. Prilikom registracije svaki Kupac ili Korisnik se automatski prijavljuje na newsletter. Moguće je
opozvati primitak newslettera na način da kada se primi prvi newsletter stisnete na link – odjava s
newslettera. Ako postoji problem s odjavom, kontaktirajte Gea data d.o.o. na mail naveden u podacima
o Prodavatelju.

10. Oslobađanje od odgovornosti
10.1. Prodavatelj se svojim najboljim naporima trudi osigurati sukladnost i ažurnost podataka
objavljenih na mrežnim stranicama. Unatoč tome mogu se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na
skladištu i cijena promijeniti tako brzo da Prodavatelj ne uspije na vrijeme ažurirati podatke na
internetskim stranicama. U tom slučaju Prodavatelj će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom
razdoblju obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe, zamjenu naručenog proizvoda ili
povrat novca.
10.2. Sve fotografije proizvoda na mrežnoj stranici Gea data. d.o.o. su simbolične.

11. Pisani prigovori Kupaca i sporovi
11.1. Ovi Opći uvjeti sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike
Hrvatske. Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge Prodavatelja Kupci mogu predati neposredno
u poslovnim prostorima na adresi sjedišta Prodavatelja ili poslati na adresu Prodavatelja i to putem
pošte, telefaksa ili elektronskom poštom kako je to navedeno u podacima Prodavatelja.
11.2. Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, obavijestiti Kupca
koliko će trajati njegova obrada i pravovremeno ga obavještavati o tijeku tog postupka, a najkasnije u
roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.
11.3. Prodavatelj i Kupac će moguće sporove svim silama nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko u
tome ne uspiju, Kupac može podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili podnijeti
prijedlog za mirenje ovlaštenim Centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provodi se
sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a pred centrima za mirenje
sukladno Zakonu o mirenju i Pravilnika o mirenju odabranog centra za mirenje. U slučaju spora pred
sudom je nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.
Riješavanje sporova preko online platforme ORS
Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje
od 09.01.2016 godine, u upotrebu je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova
(Platforma za ORS).
Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr
Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove. Za potrošačke sporove u
odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana
potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.